Kredyty i Ubezpieczenia w Jastębiu-Zdrój

 

Pon - Sob 9.00 - 21.00

 

tel. 32 470 40 04

 

 

 

Ubezpieczenia Jastrzębie Zdrój
GALERIA ZDRÓJ - Jastrzębie Zdrój


e-mail:
kontakt@twoje-kredyty.com.pl

Ubezpieczenia Jastrzębie Zdrój
Kredyty Jastrzębie Zdrój

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Nasza Firma posiada szeroką ofertę ubezpieczeń pojazdów mechanicznych spośród najlepszych i sprawdzonych Towarzystw istniejących na rynku ubezpieczeniowym. Oferta ta zawiera między innymi następujące produkty ubezpieczeniowe:

 

Sprawdź sam i przyjdź do nas po najlepsze i najtańsze ubezpieczenie swojego samochodu!

 

OC

Nabycie OC nie powinno kojarzyć się tylko i wyłącznie z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia i zapłaty składki. Jest naszym „zabezpieczeniem finansowym”. Codziennie chroni nie tylko Ciebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Wszelkie następstwa zdarzeń przy udziale pojazdu, w skutek których nastąpi uszkodzenie mienia, ciała lub śmierć, zostaną pokryte z ubezpieczenia OC. Dotyczy to zdarzeń mających miejsce nie tylko w Polsce ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Są to następujące państwa:

 • Polska
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Lichtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemicy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

 

W pozostałych państwach ubezpieczenie OC nie będzie uwzględniane, dlatego też należy bezwzględnie pamiętać o zakupie tzw. zielonej karty.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia OC. Obowiązek ten powstaje już w momencie samego zakupu pojazdu, jeżeli nie jest on wówczas ubezpieczony. Należy pamiętać, że do momentu poinformowania odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, jednakowo nabywca jak i zbywca jest odpowiedzialny za ubezpieczenie pojazdu.

 

 

Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

 

 

Pamiętaj! Zmieniając Towarzystwo Ubezpieczeniowe koniecznie złóż wypowiedzenie! Dostępne w zakładce druki do pobrania.

 

 

Możliwe do uzyskania zniżki na ubezpieczenie OC z tytułu:

 • Zawarcia ubezpieczenia mienia
 • Zawarcia ubezpieczenia AC,
 • Zawarcia ubezpieczenia AT i NWK,
 • Bezszkodowej jazdy,
 • Posiadania dziecka do lat 12,
 • Kontynuacji ubezpieczenia,
 • Jednorazowej opłaty,
 • Wieku właściciela,
 • Innych.

 

AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Decydując się na nie zyskujesz kompleksową ochronę swojego pojazdu obowiązującą zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zakresem obejmuje zdarzenia takie jak stłuczka, wypadek, zarysowanie lakieru, wybicie szyb i inne, w skutek których dochodzi do uszkodzenia bądź kradzieży pojazdu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe i wariant AC dobierany jest indywidualnie do potrzeb każdego kierowcy. W ubezpieczeniu mogą zostać uwzględnione dodatkowe opcje takie jak: stała suma ubezpieczenia pojazdu, brak wkładu własnego w przypadku wystąpienia szkody, brak  potrącenia amortyzacji części bądź też ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego.

 

Możliwe do uzyskania zniżki na ubezpieczenie AC z tytułu:

 • Zawarcia ubezpieczenia OC,
 • Zawarcia ubezpieczenia mienia,
 • Bezszkodowej jazdy,
 • Jednorazowej opłaty,
 • Kontynuacji ubezpieczenia,
 • Posiadania dziecka do lat 12,
 • Wieku właściciela,
 • Innych.

 

NNW

Ubezpieczenie NWK jest ubezpieczeniem dobrowolnym, stworzonym po to, aby chronić zarówno kierowcę jak i podróżujących z nim pasażerów. Ochrona obejmuje szeroko rozumiane nieszczęśliwe wypadki mające miejsce podczas:

 

 • Postoju pojazdu,
 • Wsiadania,
 • Wysiadania,
 • Załadunku,
 • Rozładunku,
 • Naprawy,
 • Pożaru,
 • Wybuchu,
 • Ruchu pojazdów.

 

Assistance

Ubezpieczenie pojazdu w zakresie assistance zapewnia bezpieczną podróż. Umożliwia kierowcy i jego pasażerom otrzymanie niezbędnej im pomocy. W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wariantu w jakim ma zostać zawarte ubezpieczenie, zakres pomocy z tytułu ubezpieczenia assistance obejmuje w zakresie podstawowym:

 

 • holowanie pojazdu po wypadku,
 • udzielenie informacji.

 

Natomiast w wariantach rozszerzonych obejmuje miedzy innymi:

 

 • holowanie pojazdu w przypadku jego awarii, kradzieży
 • pojazd zastępczy,
 • pomoc medyczną,
 • dostarczenie paliwa,
 • naprawę na miejscu awarii,
 • zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy pojazdu,
 • powrót do miejsca zamieszkania,
 • pomoc tłumacza,
 • otwarcie pojazdu po zatrzaśnięciu kluczyków.

 

Szyby

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów wprowadziły jakże niezbędne ubezpieczenie szyb. Obejmuje ono swoją ochroną: szybę przednią, tylnią oraz boczne - w przypadku ich uszkodzenia wskutek np. wypadku, stłuczki, sił przyrody, osób trzecich. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia szyb nie powoduje utraty zniżek za bezszkodową jazdę.

 

Ochrona prawna

Ubezpieczenie w zakresie ochrony prawnej zapewnia właścicielowi pojazdu mechanicznego, pomoc w zakresie prawa do określonej sumy ubezpieczenia. Pomoc ta polega przede wszystkim na: udzieleniu porady prawnej, dostępu do infolinii, zwrocie kosztów sądowych,  należnych drugiej stronie sporu, wynagrodzenia adwokata.

Zielona karta

Zielona karta jest ubezpieczeniem OC ważnym tylko poza granicami naszego kraju. Jego zawarcie jest konieczne przy podróży do jednego z poniższych krajów:

 

 • Albania
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Iran
 • Izrael
 • Maroko
 • Macedonia
 • Mołdawia
 • Serbia
 • Czarnogóra
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina


Opony

Ubezpieczenie opon naszego pojazdu zapewni zawsze udaną podróż. W jego zakres wchodzi pomoc informacyjna, naprawa, wymiana ogumienia, a nawet holowanie pojazdu. Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie zestawu naprawczego bądź koła zapasowego.

 

 

GAP

Ubezpieczenie GAP jest ubezpieczeniem minimalizującym skutki finansowe kradzieży pojazdu mechanicznego. Mogą nim być objęte zarówno pojazdy osobowe jak i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W jego zakres wchodzą dwa warianty: MINI GAP i GAP AUTO CASCO.

Ubezpieczenie komunikacyjne MINI GAP zapewnia ochronę w przypadku kradzieży pojazdu. Przeznaczone jest dla osób posiadających pojazdy nie ubezpieczone w zakresie autocasco. Maksymalna suma ubezpieczenia w wariancie MINI GAP to 3.000 zł.

Natomiast ubezpieczenie GAP AUTO CASCO przeznaczone jest dla osób wymagających. Stanowi swojego rodzaju niezbędny dodatek do autocasco. Wariant ten został rozszerzony o ryzyko związane z utratą wartości pojazdu w skutek wystąpienia jego całkowitej szkody. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł. GAP AUTO CASCO dotyczy tylko takich pojazdów które: były zakupione u dealera, ich wiek nie przekracza ośmiu lat, zostało na nie zawarte ubezpieczenie autocasco.

 

 

 


UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE Jastrzębie Zdrój